Матбуоти даврии
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон


Маълумот барои тамос

Суроғаи ҳайати таҳририя:734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33, утоқ. 47.

Тел.: (372)221-62-64.

E-mail: danrt@mail.ru