Матбуоти даврии
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Ахбори Академияи илмҳои Тоҷикистон.
Шӯъбаи илмҳои биология


Маълумот барои тамос

Адреси ҳайати таҳририя: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33, утоқ. 47.

Тел.: (372)221-62-64.

E-mail: danrt@mail.ru